Nimikkolähetit

Seurakunnan viralliset yhteistyösopimukset

Nimikkolähetti Titta Hämäläinen, Suomen Lähetysseura. Titta työskentelee Viron evankelis-luterilaisen kirkon (EELK) Lapsi- ja nuorisotyön yhdistyksessä asiantuntijatehtävissä.

Nimikkokohde Inkerin kirkon stipendirahasto, Kelton koulutuskeskus Venäjällä , Suomen Lähetysseura.

Yhteistyösopimus Raamattulähetystyö: Egyptin koptikirkon pyhäkoulutyön tukemiseksi Suomen Pipliaseuran kautta. Sopimus tehty 2002.

Radiolähetystyö: mandariinikiinan-kielisen radioseminaarin “Seminary on the air” tukemiseksi Kiinassa Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat r.y.:n kautta. Sopimus tehty 2008.