Diakonia

Diakoniatyön tehtävänä on auttaa niitä,  joiden hätä on suurin ja joita muu apu ei tavoita. Tehtävänä on kulkea ihmisten arkielämän keskellä ja auttaa hengellisissä, henkisissä, sosiaalisissa, fyysisissä ja taloudellisissa kysymyksissä ja ongelmissa. Tavoitteena on vaikeuksien ennalta ehkäisy, yhteisvastuullisuuden  lisääminen ja usko Jumalaan.

Myyjäisiä valmistelemassa

Myyjäisiä valmistelemassa